در پی شکایت گروه‌های مختلف در این منطقه، شرکت آلمانی فولکس‌واگن وعده داده است تا استفاده از این تکنولوژی را کاهش دهد. سخنگوی این شرکت در مصاحبه‌ای به سی‌ان‌ان گفت: ‌«گرچه هنوز شواهدی وجود ندارد که نشان دهد استفاده از این ابزار موجب کاهش باران و نزولات جوی می‌شود، با این وجود دفتر مکزیک شرکت فولکس واگن تصمیم گرفته است تا شکل عملیات خود را به نحوی تغییر دهد که با همسایگانش در منطقه هماهنگ باشد.»