وی خاطرنشان کرد: اکثر خودروسازان کشور از ابلاغ استانداردهای جدید استقبال کردند و امیدواریم با همکاری تمامی شرکت‌های خودروساز زمینه استانداردسازی تمام خودروهای تولیدی در کشور فراهم آید. معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد بیان کرد: آنهایی هم که نمی‌توانند این استانداردها را اعمال کنند قطعا با کاهش و خروج از چرخه تولید روبه‌رو می‌شوند؛ چراکه برای ما تامین امنیت مردم و سلامت آنها یک اصل اساسی است. یحیی‌زاده گفت: ما همکاری‌های خوبی را از خودروسازان کشور انتظار داریم و امیدواریم در زمینه رعایت استانداردهای ابلاغ شده یاری‌گر ما باشند تا بتوانیم در کشور خودروهای با استاندارد مناسب و مطلوب را شاهد باشیم. وی بدون اینکه نامی از خودروی خاص ببرد، افزود: قطعا خودروهایی که نتوانند استانداردهای هشتادوپنج گانه ابلاغی ما را رعایت کنند از چرخه تولید خارج می‌شوند و ما هیچ مماشاتی با شرکت‌ها در این زمینه نخواهیم داشت.