جمشید حسینی افزود: در شرایط مساوی حتی واردات خودرو به‌صرفه‌تر است و اگر قرار به مدیریت ارزی است آیا واردات سی‌کی‌دی هدر رفت ارزی ندارد؟

وی به درآمد دولت از واردات خودرو نیز اشاره کرد و ادامه داد: دولت به طور متوسط حدود ۱۵۰ درصد قیمت خودرو از واردات خودرو درآمد دارد که این شامل درآمدهای مستقیم و غیر‌مستقیم مثل اسقاط خودرو، هزینه‌های گمرک، دو فیش ۱۰‌درصد، ارزش افزوده و سایر هزینه‌های واردات است؛ درحالی‌که در CKD حداکثر این درآمدزایی ۵۰ درصد است، پس دولت هم از بعد خروج ارز ضرر می‌کند و هم از بعد درآمدزایی که برای خود دولت ایجاد می‌شود، منتفع نمی‌شود.

وی افزود: این موضوعات غیر‌از مباحث کیفیت تولید و میزان مصرف و مسائل دیگر است، وقتی همه سیاست‌های دولت را می‌بینیم درک این موضوع سخت است که کاری را انجام می‌دهند که ارزبری بیشتری دارد و درآمد کمتری را برای دولت ایجاد می‌کند، شاید دولت بحث اشتغال را بهانه کند، اما مگر در واردات خودرو اشتغال نداریم؟

حسینی در خاتمه گفت: سیاست‌های اتخاذشده باعث شده تا مشکلات اخیر برای شرکت‌های واردکننده پیش بیاید و آنها صدمات جدی ببینند.