در این مدت تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در ایران خودرو دیزل نیز با افزایش همراه بوده و از صفر دستگاه در تیرماه سال گذشته به ۱۱ دستگاه افزایش یافته است. برخلاف این شرکت‌ها اما تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در دو شرکت با کاهش همراه بوده است. تولید این محصولات در گروه بهمن نزولی بوده و از ۳۶ دستگاه در تیرماه سال گذشته به ۲۱ دستگاه کاهش یافت. تیرماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در عقاب افشان نیز با کاهش همراه بوده و از ۱۰ دستگاه در تیرماه ۱۳۹۶ به ۴ دستگاه رسید.  در این شرایط تولید انواع اتوبوس در تیرماه جاری به‌طور میانگین ۱/ ۵۴ درصد کاهش یافت. در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۱۷۰ دستگاه در تیرماه سال گذشته به ۷۸ دستگاه رسیده است. تولید انواع اتوبوس در پیشرو دیزل آسیا نزولی بوده و از پنج دستگاه در تیرماه ۹۶ به ۲ دستگاه کاهش یافت. تیرماه امسال تولید این محصول در عقاب‌افشان نیز کاهش یافته و از ۱۲۰ دستگاه در تیرماه سال گذشته به ۷۶ دستگاه رسید. در این مدت تولید اتوبوس در دو شرکت نیز متوقف شده است. تولید انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۴۱ دستگاه در تیرماه ۹۶ به صفر رسیده است. تولید این محصول در یاوران خودرو شرق نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۴ دستگاه در تیرماه سال گذشته به صفر کاهش یافته است.