تقاضا برای این مدل آئودی با افزایش قابل توجه ۳۳ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۳هزار و ۹۸۵دستگاه رسیده‌است. این در حالی است که میزان فروش بی.ام.و با افزایش حدود ۸ درصدی به ۴۴هزار و ۱۳۵ دستگاه در جولای رسید. در هفت ماه نخست ۲۰۱۸ نیز آئودی در مجموع از رقیب خود پیشی گرفته است و با یک صعود ۱۷ درصدی میزان فروش آن به ۳۵۹ هزار و ۶۷۱ دستگاه در چین رسیده‌است. در‌حالی‌که مرسدس‌بنز با افزایش ۱۵ درصدی توانست۳۹۲هزار و۷۸۰دستگاه از خودروهای خود را در این کشور به فروش برساند.