بنابر اطلاعات مندرج در بیانیه سوبارو که در وب‌سایت این شرکت قرار گرفت، ۲۹۳ دستگاه از محصولات این شرکت جوشکاری مناسبی در ستون B نداشته‌اند و این موضوع می‌تواند در زمان سانحه منجر به وارد شدن خسارت‌های شدید جانی شود. این ستون به‌طور مستقیم در پشت سر راننده و مسافر صندلی جلو قرار دارد و کار آن محافظت از سقف خودرو است؛ بنابراین سوبارو قصد دارد تا به مالکان این خودرو‌ها مدل جدید خودرو اسند را به‌طور رایگان تحویل دهد. قیمت اسند بین ۳۲ تا ۴۵ هزار دلار است. این خودروساز اعلام کرد که یکی از بازرسان در سایت ایندیانا به این نقص فنی پی برده است.