بنابراین طی چهار ماه نخست سال‌جاری قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به ارزش ۱۶۰ میلیون دلار در ردیف دهم کالاهای عمده وارداتی جای دارد و با کاهش ۴۶/ ۱۸‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده است.این گزارش حاکی است، طی مدت مذکور ۱۳۸ میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری با حجم سیلندر ۲۰۰۰‌سی‌سی با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۸۹/ ۵۰‌درصدی آن هستیم. قابل ذکر است که قطعات مذکور در ردیف دوازدهم لیست اقلام وارداتی به کشورمان جای دارد.همچنین رتبه پانزدهم در فهرست اقلام عمده کالاهای وارداتی به قطعات منفصله تراکتور جاده‌ای برای نیمه تریلرها با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۲۰ درصد اختصاص دارد؛ به‌طوری‌که این کالا طی چهار ماه نخست سال‌جاری به میزان ۱۱۵ میلیون دلار وارد کشور شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد چشمگیر ۴۲/ ۱۰۵‌درصدی بوده است.