بنابر اطلاعاتی که روی وب‌سایت تسلا قرار گرفته است این شرکت برای ۱۴ بخش مختلف از جمله طراح داخلی و مدیر ارشد مالی در کارخانه شانگهای به‌دنبال نیروی کار است. تسلا قصد دارد در چین خودروهای برقی و باتری‌های این خودرو را تولید کند. اغلب مشاغل در سطح ارشد هستند و افراد متقاضی باید حداقل تجربه ۶ سال کار داشته باشند. تسلا آگهی‌های خود برای دریافت نیرو را از ابتدای هفته منتشر کرده‌ است.