اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان توزیع خودرو چین (CADA) نشان می‌دهد که مجموع فروش خودرو‌های وارداتی به چین در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ با میزان ۴۵۱.۹۷۱ دستگاه خودرو، کاهش ۲۲ درصدی را در مقایسه با سال گذشته داشته است. این سازمان هنوز اطلاعات مربوط به ماه جولای را منتشر نکرده است. در ماه مه، چین اعلام کرد که تعرفه‌های خود را بر خودرو‌های وارداتی و قطعات خودرو از ۲۵ به ۱۵ درصد کاهش خواهد ‌داد. این کاهش تعرفه‌ها از ابتدای ماه جولای اجرایی شد. اگرچه این کشور در ادامه جنگ تجاری با واشنگتن تعرفه‌ خودرو‌های وارداتی از آمریکا را به ۴۰ درصد افزایش داده است.