وی با بیان اینکه در زمان آزاد بودن واردات خودرو، حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو به مشتریان پیش‌فروش شده است، خاطرنشان کرد: تقریبا معادل همین تعداد نیز ثبت‌سفارش برای واردات خودرو صورت گرفته بود تا واردات انجام و تعهدات تحویل شود، اما به یکباره با ممنوعیت واردات خودرو مواجه شدیم. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: این انجمن در حال مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل است. در حال حاضر حدود ۲۰ هزار دستگاه تعهد عقب‌افتاده و همچنین حدود ۲۰‌هزار دستگاه ثبت‌سفارش واردات خودرو داریم که موفق به واردات و تحویل آن نشده‌ایم. وی افزود: البته تعدادی از مشتریان قرارداد خود را فسخ کرده‌اند، اما بسیاری از مشتریان راضی به فسخ قرارداد نیستند و خودرو خود را می‌خواهند؛ بنابراین امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچه زودتر در این زمینه تصمیم بگیرد تا تکلیف مشتریان روشن شود. در این شرایط اگر با واردات حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو ثبت‌سفارش شده موافقت نشود، مجبور به فسخ قراردادهای فروش خودرو خواهیم بود. مرشدسلوک در پاسخ به اینکه آیا در صورت موافقت با واردات خودروهای ثبت‌سفارش شده، واردات این خودروها با نرخ ارز آزاد اقتصادی خواهد بود، اظهار کرد: این خودروها با ارز آزاد نیز مشتری خود را دارند ضمن اینکه اگر ما هم‌اکنون با ارز ۱۰ هزار تومانی نیز خودرو را وارد کنیم، نرخ آن در بازار پایین‌تر از قیمت‌های فعلی خواهد بود زیرا قیمت‌های فعلی در بازار خودرو حباب دارد.