در کارخانه دیگر این شرکت نیز تولید از ۳۷ به ۳۰ دستگاه خودرو در ساعت کاهش خواهد یافت. همچنین میزان تولید این شرکت خودروساز در لهستان از ۴۰ دستگاه خودرو در هر ساعت به ۲۵ دستگاه رسیده است. این اقدام به‌دلیل پایین‌تر بودن میزان فروش محصولات این کشور نسبت به پیش‌بینی‌ها انجام خواهد شد. از زمان واگذاری این شرکت به پژو سیتروئن در سال ۲۰۱۷، اوپل تحت فشار‌های زیادی قرار دارد تا به‌دلیل میزان پایین سود‌دهی دست به اصلاحات بزند. کاهش تولید در شرکت‌های خودرو‌سازی لزوما منجر به از بین رفتن فرصت‌های شغلی نمی‌شود، اما هزینه‌های پرسنلی را کاهش می‌دهد. افت تولید این شرکت در نیمه‌ نخست سال ۲۰۱۸ منجر به کسب سود‌ این خودروساز پس از مدت‌ها ضرر‌‌دهی شده است.