شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اخیرا گزارش ارزیابی عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی در طول سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد.نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد که پیمانکاران (نمایندگی‌) شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودرو در مواردی از عملکرد این شرکت‌ها (کارفرمای خود)، ناراضی هستند.در این زمینه سه موضوع «عدم‌رضایت از نرخ‌های دستمزد تعمیرات تعیین شده از سوی شرکت»، «چگونگی رسیدگی به صورت‌حساب‌های مالی نمایندگی‌ها» و «تناسب قیمت قطعات یدکی ارائه شده با نرخ‌های بازار»، از عمده دلایل نارضایتی نمایندگی‌های مجاز، از عملکرد شرکت واسطه خدمات پس از فروش خودرو بوده است.

این در حالی است که علاوه بر پیمانکاران، نیز در مواردی از عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی ناراضی هستند. براساس نتایج همین ارزیابی، در سال ۱۳۹۶ سه موضوع «کمبود یا نبود قطعات یدکی»، «کیفیت پایین خدمات و تعمیرات» و «دریافت هزینه بالا برای خدمات و قطعات»؛ از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مشتریان از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.این وضعیت نشان می‌دهد که از سه ضلع خدمات پس از فروش خودرو، دو ضلع اصلی شامل مشتریان و پیمانکاران از ضلع دیگر که همان کارفرما (شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو) است، ناراضی هستند.

براساس همین ارزیابی، مشتریان علاوه‌بر شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو، از عملکرد نمایندگی‌های ارائه‌دهنده خدمات این شرکت‌ها نیز ناراضی هستند.براساس این ارزیابی، مشخص شده که شاخص «فرآیند پذیرش تا ترخیص خودرو» تنها به میزان ۷/ ۶۳ درصد و شاخص «فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریان» در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو تنها به میزان ۹/ ۶۷ درصد، با الزامات قانونی مربوطه انطباق داشته و از این نظر کمترین امتیاز را در بین شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو، کسب کرده است.