بنابر این گزارش سود تجاری این شرکت ژاپنی در سه‌ماه نخست مالی تا ۷۱/ ۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. در همین راستا سود خالص هوندا با رشد ۱۸ درصدی بین ماه‌های آوریل تا ژوئن به ۳۳/ ۲۴۴ میلیارد دلار رسیده است. درحال‌حاضر درآمد این خودرو‌ساز ژاپنی ۴/ ۸ درصد رشد داشته و به مبلغ ۳۲/ ۳۶ میلیارد دلار رسیده است. در اروپا نیز هوندا توانست میزان سوددهی خود را به حدود ۶ درصد برساند.