این سیاست اقتصادی اما منجر به ایجاد چالش‌هایی برای شرکت خودروسازی پروتون، خودرو‌ساز داخلی مالزی به‌دلیل ایجاد بازار رقابتی سخت با محصولات خارجی شده است.  ماهاتیر محمد در همین راستا روز دوشنبه اعلام کرد: همه کشورهایی که در زمینه تولید خودرو فعالیت می‌کنند محدودیت‌هایی را بر استانداردها یا مالیات خودروهای وارداتی اعمال می‌کنند. ما نیز باید در جهت حمایت از صنعت نوپای خودروسازی مالزی چنین اقدامی انجام دهیم. اکنون شرکت‌های خودروسازی هوندا، تویوتا و نیسان بیشترین سهم خودروهای وارداتی به مالزی را در اختیار دارند.