در این اطلاعیه آمده است: در فهرست ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در قسمت واردات خودروی نیسان، اسامی چندین شرکت متفرقه واردات خودرو به اصطلاح «گری‌مارکت» ذکر شده است که مطابق قوانین کشور وارد‌کنندگان متفرقه را ملزم به خرید گارانتی از شرکت‌های نماینده کرده است و هیچ‌گونه ارتباطی به شرکت جهان‌نوین‌آریا ندارد. همچنین مطابق فهرست اعلامی از سوی وزارت صنعت، اسامی شرکت‌های متفرقه در قالب «گری‌مارکت» که نسبت به خرید گارانتی از شرکت جهان‌نوین‌آریا اقدام کرده‌اند، عبارتند از سایناآرشام‌اروند، واردات و صادرات جهان‌یدک رایان‌خودرو، ملینا تجارت آرکا و نگین تندیس الماس. بر اساس این گزارش، شرکت جهان‌نوین آریا ضمن شفاف‌سازی موضوع، این حق قانونی را برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی از طریق مراجع ذی‌ربط برای خود محفوظ داشته و آماده ارائه هرگونه اسناد و مدارکی در این خصوص است.