دولت ترامپ در روزهای اخیر برای درنظر گرفتن اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودرو‌های وارداتی به آمریکا از سوی خودروسازان و دولت‌های خارجی مورد انتقادات شدیدی قرار گرفته است. منتقدان می‌گویند این اقدام باعث افزایش بهای خودرو، لطمه زدن به نرخ فروش شرکت‌های خودروساز و این صنعت در سطح جهان می‌شود. منابع آگاه اعلام کرده‌اند در حال حاضر چند شرکت خودروساز برجسته برای یک پاسخ مناسب به فرمان ترامپ در جهت بررسی اینکه آیا تعرفه‌های خودرو منافع آمریکا را تهدید می‌کند یا خیر گفت‌و گوها را آغاز کرده‌اند.  بررسی‌ها در این باره احتمالا تا یک سال دیگر به طول می‌انجامد و پس از آن وزارت بازرگانی آمریکا ۲۷۰ روز فرصت دارد تا پیشنهادهای خود را به ترامپ مطرح کند.