این خودروساز ژاپنی در ژانویه سال‌جاری به موضوع درج اطلاعات نادرست در رابطه با اندازه رینگ و چرخ‌ها و نیز پیشنهاد ناصحیح برای میزان فشار لاستیک‌ها پی برد. شرکت سوبارو این مساله را در جریان تولید خودروهای خود برطرف کرد، اما تا آن زمان بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ فورستر برای فروش ارسال شده بودند. درج اطلاعات نادرست با استانداردهای قانون فدرال در رابطه با خودروهای سبک‌تر از ۵/ ۴ تن مغایرت دارد.بنابر اعلام این شرکت، مالکان خودروهای فورستر ۲۰۱۸ باید تا زمان مراجعه به این شرکت برای درج اطلاعات صحیح، براساس اطلاعات ذکر شده در دفترچه راهنما خود عمل کنند.