قرار است با این تجدید سازمان، تولید خودروها و ون به بخش مرسدس بنز و تولید اتوبوس و کامیون به بخش کامیون‌سازی دایملر آ.گ سپرده شود. این سه بخش قرار است کماکان تحت مالکیت دایملر آ.گ به فعالیت خود ادامه دهند. دایملر قصد دارد تا به آهستگی در مسیر فناوری‌های نو گام بردارد از این رو این تغییرات تا سال ۲۰۲۰ اجرایی نخواهند شد.دایملر درباره این تصمیم خود اعلام کرده است که قصد دارد با تفکیک این بخش‌ها به هر یک از آنها آزادی بیشتر بدهد و بازار متمرکزتری در اختیار آنها قرار بگیرد. اگر چه باید منتظر رای سهامداران این شرکت در دیدار سالانه که در  ۱۹مه ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد ماند.