روند ارسال این پیامک‌ها به این شکل است که مشتری پس از پذیرش خودرو، باید پیامکی مبتنی‌بر ثبت پذیرش، از سوی نمایندگی دریافت کند، در واقع این پیامک نشانگر پذیرش قطعی خودرو در نمایندگی است و پس از دریافت آن مشتری می‌تواند اطمینان حاصل کند که خودرو وارد فرآیند بررسی و تعمیر شده است. در مرحله بعد و پس از اتمام سرویس و خدمات نیز، پیامکی مبنی‌بر آماده بودن خودرو و زمان ترخیص برای مشتری ارسال می‌شود. در آخرین مرحله و پس از تحویل خودرو، پیامک دیگری با محتوای هزینه و ریز خدمات انجام شده به مالک خودرو ارسال می‌شود و وی این امکان را خواهد داشت که هزینه‌ها، شامل هزینه قطعات و اجرت خدمات انجام شده را در وب‌سایت شرکت ایساکو مشاهده کرده و با فاکتور دریافتی از نمایندگی تطبیق دهد و از صحت آن اطمینان یابد. مشتریان این امکان را دارند که در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ابتدا آن را با مدیر نمایندگی و در صورت عدم‌توافق با شماره تلفن ۰۹۶۴۴۰ مطرح کنند.لیست قیمت خدمات و اجرت تعمیرات روی سایت ایساکو به آدرس www.isaco.ir قابل‌مشاهده است.