خبرها حاکی از آن است که دایس از عملکرد شرکت آئودی رضایت ندارد و خواهان کسب سود ۱۲ درصدی در این مجموعه است. این در حالی است که حاشیه سود آئودی در سال ۲۰۱۷ تنها ۴/ ۸ درصد بوده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری گسترده پورشه بر توسعه خودروهای برقی، تحقق هدف حاشیه سود ۱۵ درصدی پورشه در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ را در معرض خطر قرار داده است.