نماینده مردم تهران در مجلس بر لزوم شفافیت عملکرد خودروسازی در طول فرآیند تامین، تولید و فروش خودرو با توجه به افزایش نارضایتی و شکایت‌های مردمی در قالب تحقیق و تفحص از خودروسازی کشور تاکید کرد و افزود: طرح تحقیق و تفحص در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است که به‌نظر می‌رسد تا نیمه مردادماه در دستور کار مجلس قرار گیرد. به گفته وی، جمع‌بندی واقعی و عمیق از وضعیت جاری خودروسازی کشور، عارضه‌یابی صنعت خودرویی کشور، ایجاد تحول در خودروسازی کشور و خروج صنعت خودرویی کشور از انحصار از دیگر اهداف تحقیق و تفحص از خودروسازی کشور است. رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی کشور نظر همکارانش در مجلس درباره تقاضای تحقیق و تفحص از خودروسازی کشور را مثبت دانست.