وی با بیان اینکه از زمان تک نرخی شدن، امکان دریافت ارز برای پرداخت مابقی پول مواد اولیه وارداتی در گذشته، وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث رسوب حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه قطعه‌سازی در گمرک شده که امکان ترخیص آنها به‌دلیل عدم تخصیص ارز و ارائه مدارک، وجود ندارد. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: در این شرایط بخشی از راهکار برای حل این مشکل به گمرک مربوط است که با بازنگری در قوانین و مقررات داخلی خود، سهولت و سرعت عمل بیشتری در ترخیص مواد اولیه صنایع ایجاد کند. وی افزود: همچنین در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا باید قوانین و مقررات کسب‌و‌کار در کشور به نفع واحدهای صنعتی و تولیدی تسهیل و برخی موانع داخلی برطرف شود. محبی‌نژاد با بیان اینکه برای مقابله با تحریم‌های آتی آمریکا، در چند ماه اخیر فعالیت صنایع برای واردات و دپوی مواد اولیه افزایش یافته است، تصریح کرد: در این شرایط شاهد انباشتگی کالا در گمرکات هستیم و متاسفانه آمادگی لازم از سوی گمرک نیز برای ترخیص این حجم واردات وجود ندارد که امیدواریم با افزایش آمادگی گمرک این مشکلات برطرف شود.