با تصویب این قانون، هر فردی که بخواهد خانه جدیدی در انگلستان بسازد، باید حداقل یک نقطه شارژ خودروهای الکتریکی نیز برای آن خریداری و نصب کند. وزارت ترابری انگلستان برنامه خاصی برای گسترش محصولات الکتریکی دارد و انتظار می‌رود که این قانون جدید نیز بخشی از این سند و برنامه بلندمدت باشد. البته این قانون فقط مختص به خانه‌های مسکونی نیست، بلکه ساختمان‌های تجاری و اداری نیز ملزم به رعایت آن هستند. هدف کلی برنامه موردنظر، آماده کردن انگلستان برای سال ۲۰۴۰ است، سالی که ممنوعیت خودروهای بنزینی و دیزلی در این کشور آغاز خواهد شد.