در سال گذشته میلادی بازار خودروی روسیه با فروش بیش از ۶/ ۱ میلیون دستگاه خودروی سواری در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۱۲ درصد رشد کرد. بسیاری از خودروسازان خارجی برنامه بازگشت به روسیه و احداث کارخانه‌های خودروسازی با سرمایه‌گذاری مشترک را در دستور کار قرار دادند،‌ اما برنامه‌های اقتصادی بلندپروازانه پوتین و افزایش مالیات ارزش افزوده موجب خواهد شد هزینه تولید در این کشور افزایش یابد و با توجه به قدرت خرید محدود مشتریان روس، پیش‌بینی می‌شود این افزایش قیمت کاهش شدید تقاضا را در پی داشته باشد.