خردادماه امسال تولید انواع سواری نیز ۴/ ۲۰ درصد کاهش یافته و از ۱۲۷ هزار و ۸۵۹ دستگاه در خردادماه ۱۳۹۶ به ۱۰۱ هزار و ۷۹۱ دستگاه رسید. تولید انواع ون نیز نزولی بوده و با افت ۳/ ۱۹ درصدی از ۱۱۴ دستگاه در خرداد سال گذشته به ۹۲ دستگاه کاهش یافت. خرداد امسال تولید انواع وانت هم با کاهش ۶/ ۱۵ درصدی همراه بوده و از ۵ هزار و ۲۹۲ دستگاه در خردادماه ۱۳۹۶ به ۴ هزار و ۴۶۷ دستگاه رسید. در این مدت تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس اما برخلاف سایر انواع خودرو افزایش یافته و با رشد ۶/ ۱۵۰ درصدی از ۸۳ دستگاه در خرداد سال گذشته به ۲۰۸ دستگاه افزایش یافت. با این حال تولید انواع اتوبوس نیز نزولی بوده و با افت ۱/ ۴۶ درصدی از ۱۴۱ دستگاه در خردادماه ۱۳۹۶ به ۷۶ دستگاه رسید. خردادماه امسال تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده اما صعودی بوده و با رشد ۵/ ۲۹ درصدی از ۱۳۱۳ دستگاه در خردادماه سال گذشته به یک هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش یافت. در سه ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با افزایش ۴/ ۹ درصدی همراه بوده و از ۳۰۷ هزار و ۶۶۶ دستگاه در سه ماهه نخست سال گذشته به ۳۳۶ هزار و ۶۹۹ دستگاه افزایش یافت.