سالانه بیش از ۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری در بازار چین به فروش می‌رسد و خودروسازان چینی می‌توانند با بهره‌گیری از افزایش قیمت خودروهای آمریکایی سهم خود را از بازار داخلی افزایش دهند. گرچه خریداران چینی در سال‌های اخیر نشان داده‌اند حاضرند برای خرید خودروهای آمریکایی و اروپایی هزینه بیشتری بپردازند، اما شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک خودروسازان اروپایی با مشارکت خودروسازان چینی می‌توانند تقاضای بازار را تامین کنند. از سوی دیگر حذف سقف سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی سبب خواهد شد شرکت‌های بیشتری به فعالیت در خاک چین روی بیاورند. بلومبرگ خودروسازان آمریکایی را بازنده نهایی این تعرفه‌ها می‌داند و خودروسازان چینی که با اعلام وضع تعرفه‌ای ترامپ  قیمت سهامشان افت کرد، در درازمدت از این اقدام آمریکا منتفع خواهند شد.