در این نامه عنوان شده که با توجه به دستور ریاست‌جمهوری مبنی‌بر رفع مشکل ترخیص خودروهای مانده در گمرک، پیشنهاد می‌شود زمان قانونی ترخیص خودروها از گمرک، از سه به ۶ ماه تغییر کند. وزیر صنعت در نامه موردنظر تاکید کرده که وجوه ارزی این خودروها قبلا پرداخت و نیاز به ارز جدید ندارند. این درخواست وزارت صنعت البته شامل خودروهایی می‌شود که دارای قبض انبار معتبر به تاریخ نهم دی‌ماه ۹۶ و قبل از آن هستند. به‌نظر می‌رسد این نامه‌نگاری در جهت جلوگیری از متروکه شدن خودروهای وارداتی موجود در گمرک انجام شده است و باید دید وزارت اقتصاد چه واکنشی به آن نشان خواهد داد.