بدین ترتیب ۴۰ هزار فرصت شغلی نیز در انگلستان در خطر نابودی قرار خواهد گرفت. رالف اسپث، مدیر جگوار لندرور در این باره گفت: «قلب و روح جگوار لندرور در انگلستان است، اما در‌صورتی‌که تبادلات آزادانه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و امکان دسترسی به این بازار در مذاکرات برگزیت تضمین نشوند، با آینده‌ای مبهم و غیر‌قابل‌پیش‌بینی مواجه خواهیم بود.» او گفت در چنین شرایطی احتمال لغو برنامه سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد پوندی این شرکت در انگلستان نیز وجود خواهد داشت. بنا بود این سرمایه‌گذاری ظرف مدت ۵ سال آینده صورت بگیرد.