کار کنترل کیفیت آخرین خودروها چند ساعت پس از نیمه شب به پایان رسید.مشخص نیست تسلا قادر خواهد بود این روند تولید را در درازمدت هم پیگیری کند یاخیر، اما ماسک در ایمیلی که به کارکنان شرکت ارسال کرده است، ادعا کرد ماه آینده در کارخانه‌های تسلا هر هفته ۶ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد.تسلا در ماه‌های اخیر درگیر مشکلاتی چون تکیه بیش از حد بر خودکارسازی خط تولید بود و در هفته‌های اخیر با احداث یک خط مونتاژ ثانویه و افزایش فشار بر کارکنان توانست هدف تولیدی‌اش را محقق سازد.