در این گفت‌و‌گوها وزیر بازرگانی کانادا می‌کوشد خودروسازان آمریکایی را ترغیب کند تمام توان و نفوذ سیاسی خود را برای جلوگیری از اعمال تعرفه‌ها به کار بگیرند. او چنین نتیجه‌ای را به نفع خود این شرکت‌ها می‌داند. تلاش‌های ۱۸ ماهه کانادا برای متقاعد ساختن سیاست‌گذاران آمریکایی تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است.این بار کانادا دست به دامان خودروسازان شده است تا علاوه‌بر تعرفه‌های واردات خودرو، حمایت آنها را در زمینه مذاکرات نفتا هم جلب کند. صنعت خودروی کانادا با درآمد سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار بزرگ‌ترین صادرکننده در این کشور به‌شمار می‌رود و از اعمال تعرفه‌های واردات به شدت متضرر خواهد شد.