دان امان مدیر جنرال موتورز نیز توجه خود را به توسعه سامانه کروز متمرکز خواهد ساخت. نسخه جدید کروز جنرال موتورز در سال ۲۰۱۹ عرضه خواهد شد. کادیلاک نیز از سال ۲۰۲۰ هر ۶ ماه یک مدل جدید به بازار ارائه خواهد کرد و سامانه خودران بزرگراهی سوپر کروز نیز در تمامی مدل‌هایش عرضه خواهد شد. با تغییر ذائقه خریداران و استقبال از مدل‌های شاسی‌بلند، جنرال موتورز بخشی از بازار خود را از دست داد و اکنون برای کسب سهمی مضاعف از بازار خودروهای لوکس تلاش می‌کند. بازآرایی مدیریتی جنرال موتورز افزایش تمرکز بر برند لوکس کادیلاک و سامانه کروز را در پی خواهد داشت.