دلیل این فراخوان، کیسه‌های هوای تولید شرکت تاکاتا اعلام شده که در این خودروها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در یک حادثه تصادف منجر به فوت در مالزی که اوایل ماه میلادی جاری رخ داد، قطعه‌ پرکننده کیسه هوا شکسته شد. گفته می‌شود این بیست و سومین حادثه منجر به مرگ در سراسر دنیاست که با قطعه معیوب مورد نظر در ارتباط بوده است و در آن قطعات ریز فلزی به طرف سرنشینان خودرو پرتاب می‌شوند.