همچنین تولید انواع وانت در گروه بهمن نیز افزایش یافته و از ۷۰۳ دستگاه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به یک هزار و ۲۸۰ دستگاه رسید.برخلاف این دو شرکت، اما تولید انواع وانت در سایر خودروسازان داخلی با کاهش همراه بوده است. اردیبهشت‌ماه تولید انواع وانت در گروه صنعتی ایران خودرو نزولی بوده و از یک هزار و ۵۹ دستگاه در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ به ۷۹۰ دستگاه کاهش یافت. تولید این محصول در سازه‌های خودرو دیار نیز متوقف شده و از ۵۰ دستگاه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به صفر رسید.  اما اردیبهشت‌ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس به‌طور میانگین ۸/ ۱۳۵ درصد افزایش یافت. در این مدت، تولید مینی‌بوس از ۸۱ دستگاه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به ۱۹۱ دستگاه رسید.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در پیشرو دیزل آسیا صعودی بوده و از ۱۲ دستگاه در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ به ۴۴ دستگاه افزایش یافت. تولید این محصول در گروه بهمن نیز افزایش یافته و از ۴۸ دستگاه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به ۵۲ دستگاه رسید. اردیبهشت‌ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در سروش دیزل مبنا نیز با افزایش همراه بوده و از ۱۵ دستگاه در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ به ۸۰ دستگاه افزایش یافت. تولید این محصولات در آکیا دویچ نیز به پنج دستگاه رسید. اردیبهشت‌ماه سال گذشته تولید این محصولات در این شرکت متوقف بود. در این مدت تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در عقاب افشان نیز به پنج دستگاه رسید. اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ تولید این محصولات در این شرکت نیز متوقف بود. برخلاف این شرکت‌ها اما تولید این محصولات در ایران خودرو دیزل نزولی بوده و از ۶ دستگاه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به پنج دستگاه کاهش یافت.