جنرال‌موتورز وعده داده است از سال ۲۰۲۰ تمام محصولاتش به این سامانه مجهز خواهند شد. این کروز پیشرفته سوپر کروز بر خلاف سامانه «اتوپایلوت» تسلا به‌گونه‌ای طراحی شده است که راننده در بزرگراه‌ها می‌تواند هدایت خودرو را به‌طور کامل به این سامانه واگذار کند و حتی دست خود را از روی فرمان خودرو بردارد. البته میزان توجه راننده به مسیر حرکت خودرو با استفاده از حسگرها کنترل می‌شود و در صورت بی‌توجهی راننده، خودرو پس اعلام هشدار در اولین محل مناسب متوقف خواهد شد.