وی گفت: قیمت‌گذاری خودروهایی با قیمت بیش از ۴۵میلیون تومان جزو وظایف شورای رقابت نبوده و خودروسازان براساس قانون مجاز به افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان نیستند.به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز افزایش قیمت ۶/ ۹ درصدی خودروها را برای خودروسازان صادر کرد. بعضی خودروسازان حتی پیش از این بخشنامه نیز قیمت خودروهای خود را افزایش داده بودند.خودروسازان در حالی به بهانه افزایش نرخ ارز قیمت خودروها را افزایش می‌دهند که با توجه به ادعای آنها درباره تولید اغلب قطعات خودروها در ایران و همچنین تامین بخش اعظم مواد اولیه مورد نیاز ساخت قطعات خودرو در داخل، افزایش قیمت ارز نباید تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت خودروهای پرتیراژ تولید داخل بگذارد.