وی افزود: در این باره لیست شرکت‌های دارای مجوز پیش‌فروش خودرو در سامانه این سازمان به نشانی http:/ / www.cppo.ir بارگذاری شده است.وی بیان کرد: ضمنا مطابق مصوبه شماره ۱۶۵۲۷۲/ ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۹۶ هیأت وزیران، واردات خودرو ازسوی شرکت‌های غیر نماینده مجاز نبوده بنابراین این شرکت‌ها به هیچ وجه مجاز به پیش‌فروش خودرو نیستند.منایی تصریح کرد: این سازمان مکررا و در اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های متعدد به شرکت‌های غیرنماینده موضوع عدم وجاهت پیش‌فروش خودرو را اعلام کرده و در این باره نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع به مصرف‌کنندگان جهت خودداری از عقد قرارداد پیش‌خرید خودرو با شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی اقدام کرده است.وی گفت: علاوه‌بر آن، لیست شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی واردات نیز در سامانه مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به نشانی

 http:/ / www.gatc.ir قرار دارد.منایی تصریح کرد: با توجه به اینکه اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودروی تهران متولی صدور مجوز فعالیت شرکت‌های صنفی غیرنماینده در حیطه فعالیت خودرو است و شرکت‌های دارای پروانه فعالیت از اتحادیه مذکور ملزم به رعایت قوانین نظام صنفی هستند، بنابراین موضوع برخورد با شرکت‌های متخلف در زمینه پیش‌فروش خودرو جهت اعمال قانون منطبق بر قوانین نظام صنفی به اتحادیه مذکور منعکس شده است.