سعید باستانی گفت: مدیران شرکت‌های خودروساز با حضور در جلسه امروز منشأ افزایش قیمت خود را آنالیز خواهند کرد. وی از راستی‌آزمایی آنالیز قیمت ارائه شده از سوی خودروسازان از سوی کمیته صنعت کمیسیون خبر داد.نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس افزود: میزان وابستگی ارزی خودروهای داخلی، دلایل پرداخت نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به خودروسازان و قیمت ارز تخصیص‌یافته به صنعت خودرو در این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرد.وی بر لزوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به قطعه‌سازان تاکید کرد و افزود: آثار تورمی قیمت ارز آزاد بر خودروسازی نباید کل این صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ زیرا طبق اعلام مسوولان، ارز ۴۲۰۰ تومانی که به قطعه‌سازان باید پرداخت می‌شد سهم زیادی از هزینه یک دستگاه خودرو دارد که مانع افزایش هزینه تولید خودرو می‌شود.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس قیمت افزود: مدیران خودروساز باید به این سوال پاسخ دهند که سهم پرداخت هزینه‌ها برای ترخیص قطعات وارداتی و سایر هزینه‌های تولید چقدر است؟