تولید این محصول در سروش دیزل مبنا صعودی بوده و از هفت دستگاه در فروردین‌ماه سال گذشته به ۶۳ دستگاه افزایش یافت.فروردین‌ماه امسال تولید انواع ون در سایپا نیز افزایش یافته و به ۱۱ دستگاه رسید. در مدت مشابه سال گذشته تولید ون در این شرکت متوقف بود.برخلاف این شرکت‌ها اما تولید انواع ون در ایران خودرو دیزل متوقف شده و از ۱۱ دستگاه در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ به صفر رسیده است.ایران‌خودرو دیزل یکی از تولیدکنندگان اصلی ون در کشور به‌شمار می‌رود، با این حال مشخص نیست چرا این خودرو ساز قدیمی نتوانسته طی اولین ماه امسال حتی یک دستگاه از این محصول را نیز به تولید برساند.