این سامانه خودران ترکیبی از سامانه کروز تطبیق‌پذیر، سامانه کنترل خطوط و سیستم توقف و حرکت برای شرایط پرترافیک است. این سامانه می‌تواند سرعت خودرو و فاصله آن را با دیگر خودروها تنظیم کند، در طول حرکت خودرو را در یک خط جاده نگه دارد و بهترین مسیر حرکت خودرو برای رسیدن به مقصد را مشخص کند. نیسان تاکید دارد که این سامانه تنها به جهت کمک به رانندگان و کاستن از خستگی آنان در ترافیک‌های سنگین روزانه طراحی شده است و به هیچ‌وجه جایگزین حضور راننده در خودرو نخواهد شد. سامانه پروپایلوت‌اسیست تاکنون بر روی خودروهای نیسان سرنا در ژاپن و قشقایی در اروپا و روج در آمریکا نصب شده و در اختیار خریداران قرار گرفته است. نسخه جدید خودروی نیسان لیف برقی نیز به این سامانه مجهز خواهد بود.