وی در ادامه با اشاره به آمار اسقاط خودروها در کشور خاطر نشان کرد: با توجه به آلودگی هوا وتشکیل ستادی برای ارائه دستورالعمل‌هایی در رابطه با کاهش آلودگی، انتظار می‌رود تا سالانه حدود صد هزار خودروی فرسوده در ناوگان حمل‌و‌نقل اسقاط شود. وی همچنین ضمن انتقاد از فعالیت ستاد حمل‌و‌نقل و سوخت گفت: در این ستاد عزمی جدی برای حل مشکل مراکز اسقاط وجود ندارد و در دستورالعملی که از سوی ستاد مصوب شده نیز از تشکل‌ها بهره‌ای گرفته نشده است.  در این گردهمایی همچنین جودی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی و کارگری ضمن انتقاد از نادیده گرفتن تشکل‌ها در تدوین دستورالعمل جامع مراکز اسقاط خودرو اظهار کرد: ستاد بعد از سه‌سال، اقدام به تهیه دستورالعمل در ارتباط با مراکز اسقاط خودرو کرده، اما از هیچ‌یک از تشکل‌های این بخش کمک مشورتی نگرفته است و نکته‌ای که وجود دارد این است که بسیاری از موارد این دستورالعمل در اجرا مشکل قانونی دارد.