به گزارش دیترویت نیوز این خودروها در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ تولید شده‌اند و به‌دلیل بروز نقصی در سامانه تعلیق‌، ممکن است رانندگان کنترل این خودروها را از دست بدهند. تاکنون یک تصادف به‌دلیل این نقص فنی اتفاق افتاده است. مرسدس بنز نیز تحت‌فشار مقامات آمریکایی ناچار شده است فراخوانی برای ۴۳ هزار دستگاه خودروی «اسمارت» اعلام کند. نقص فنی این خودروها ممکن است به آتش گرفتن موتور خودرو منجر شود. تاکنون ۲۷ مورد حریق موتور در خودروهای اسمارت تولید سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ گزارش شده است. فرسودگی و تغییر شکل عایق در این خودروها سبب بروز این آتش‌سوزی‌ها شده است. فولکس‌واگن هم ۲۲۰ هزار دستگاه خودروی «پولو» را به‌دلیل مشکل قفل کمربند در صندلی عقب فراخوانده است. به گزارش رویترز ۱۹۱ هزار دستگاه از تولیدات سئات نیز مشکل مشابهی دارند و فراخوانده شده‌اند.