دولت ژاپن بیش از ۶/ ۱ میلیارد ین (۲۰ میلیون دلار) در این پروژه سرمایه‌گذاری و اظهار امیدواری کرده است که در صورت موفقیت در تولید باتری حالت جامد، خودروسازان ژاپنی بار دیگر به پیشگامان صنعت باتری خودروی جهان تبدیل خواهند شد.در این باتری‌ها الکترولیت با یک ماده جامد جایگزین خواهد شد. به این ترتیب کاهش حجم و افزایش ظرفیت باتری‌ها، موجب تحول این صنعت خواهد شد.شرکت‌های ژاپنی در سال ۲۰۱۶ تنها ۴۱ درصد از باتری خودروهای جهان را تامین کردند؛ در‌حالی‌که در سال ۲۰۱۳ سهم ژاپنی‌ها از بازار باتری خودروی جهان به بیش از ۷۰ درصد می‌رسید. کره جنوبی و چین بزرگ‌ترین رقبای ژاپنی‌ها در تولید باتری خودرو هستند.