محسن صالحی‌نیا افزود: خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر عدم امکان واگذاری سهام خودروسازان داخلی به‌ویژه ایران‌خودروی خراسان به بخش‌خصوصی از قول وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت صحت ندارد و آقای شریعتمداری همچنان بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان بزرگ به بخش‌خصوصی تاکید دارد. صالحی‌نیا تصریح کرد: شرکتی مانند ایران‌خودرو خراسان تحت عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو فعالیت می‌کند و ازلحاظ تولید و تامین، واردات، فروش و بازار به‌صورت یکپارچه از سوی ایران‌خودرو مدیریت می‌شود و در‌صورتی‌که به‌صورت کامل به بخش‌‌خصوصی واگذار شود ارتباطش با ایران‌خودرو قطع می‌شود و این گونه شرکت‌ها بعضا بعد از جدا شدن دیگر محصولی برای تولید ندارند.

معاون وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت ادامه داد: راهکار این است که برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا، باید سهام شرکت مادر را طبق قاعده‌ای که وجود دارد به سمت خصوصی‌سازی پیش برد. وی افزود: ادامه واگذاری سهام هم به این صورت است که براساس روال معقول، شرکت‌های توانمند و قابلی مثل قطعه‌سازان، در عرضه سهام خودروسازان شرکت و سهام را خریداری کنند.