رمضانعلی سبحانی‌فر با اشاره به اینکه شورای رقابت محملی برای قیمت‌گذاری خودرو نیست، افزود: «این شورا موظف به تایید شاخص‌های قیمت است و از طرفی تنظیم بازار بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قرار دارد.» وی با تاکید بر اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید بر قیمت نظارت داشته باشد، گفت: «تعیین شاخص‌ها با تعیین قیمت دو موضوع متفاوت است؛ به شخصه افزایش قیمت را تایید نمی‌کنم و معتقدم سازمان حمایت از مصرف‌کننده که بر قیمت نظارت دارد، باید نسبت به معقول یا منطقی بودن قیمت‌ها، کنترل و نظارت داشته باشد.» در این برنامه همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه هیچ کشوری وارد حوزه قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شود، اظهار کرد: صنعت خودرو همواره به‌عنوان یک گاو شیرده در نظر گرفته شده است و هر آنچه در اختیار داشته، به کشور اعطا کرده است. وی تصریح کرد: اصولا دخالت دولت و هر یک از سازمان‌ها در قیمت‌گذاری اشتباه است؛ قیمت‌گذاری باید در حاشیه بازار صورت گیرد و با نظارت صحیح، از اجحاف جلوگیری شود، اما وقتی خودرو با ضرر تولید می‌شود، هیچ نظارتی روی آن صورت نمی‌گیرد. نجفی‌منش افزود: تا وقتی صنعت خودرو مورد تایید استانداردهای سازمان استاندارد نباشد، حتی یک خودرو نیز از کارخانه خارج نخواهد شد؛ استاندارد نیز جزو حداقل‌هاست و براساس سیاست جدید تصمیم گرفته شده است که از حد استانداردها فراتر حرکت کنیم.