یکی از دلایل دیگر این بهبود نمره اعتباری، جایگاه قدرتمند شرکت تابعه «جگوار لندروور » اعلام شده است. در سال مالی ۲۰۱۷ شرکت تابعه «جگوار لندروور» سهمی بیش از ۸۵ درصدی در سود عملیاتی شرکت اصلی «تاتا موتورز» داشت. در بیانیه «فیچ» آمده است: «چشم‌انداز باثبات اعلام شده بیانگر انتظار ما برای بهبود تدریجی در سوددهی و انعطاف‌ مالی قدرتمند شرکت است که می‌تواند نیازهای گسترده شرکت به سرمایه‌گذاری را مرتفع کند. از طرفی استراتژی «تاتا موتورز» برای گسترش حضور در زیربخش‌های مختلف موجب بهبود سهم بازار از دسته رفته این شرکت از ۲/ ۵ درصد در مارس ۲۰۱۷ به ۲/ ۶ درصد در دسامبر ۲۰۱۷ شد.»