براساس سخنان جیم هکت، مدیر فورد، ظرف چند سال آینده این شرکت جز «موستانگ» هیچ سدان دیگری به بازار آمریکا عرضه نخواهد کرد. جیم فارلی، مدیر بازارهای بین‌المللی فورد در این باره گفت:«این تصمیم به معنای آن نیست که فورد هیچ خودروی ارزان قیمتی تولید نخواهد کرد. ما همچنان محصولاتی تولید خواهیم کرد که اغلب آمریکایی‌ها قدرت خرید آن را داشته باشند، تنها ظاهر این خودروها دگرگون خواهد شد.» اما کارشناسان عقیده دارند خودروهای ارزان مشتریان را به خرید تشویق می‌کنند و اگر خودروی اول یک مصرف‌کننده فورد باشد، به احتمال بسیار زیاد خودروهای بعدی‌اش نیز فورد خواهد بود.