طرح‌های تشویقی متعدد خودروسازان نیز نتوانسته است رونق را به این بازار باز گرداند. در دو سال اخیر تخفیف‌ها و طرح‌های ویژه‌ای در میان خودروسازان آمریکایی بسیار رواج یافته است. برخی کارشناسان ارائه مداوم چنین تخفیف‌هایی را ناسالم و مضر می‌دانند. افزایش ۶ درصدی فروش در ماه مارس موجب امیدواری خودروسازان شده بود، اما روند رو به رشد بازار آمریکا در ماه آوریل ادامه نیافت. جف شوستر مدیر بخش پیش‌بینی فروش خودروی جهانی در موسسه ال‌ام‌سی می‌گوید: «عوامل متعددی در کسادی بازار خودرو آمریکا موثر هستند و شواهد نشان می‌دهد فروش خودروی آمریکا امسال از ۱۷ میلیون دستگاه فراتر نخواهد رفت.»