به گفته این خودروساز ژاپنی، خودروهای مشمول این فراخوان به پمپ خلأ مجهز هستند که کمک ترمز را شکل می‌دهد. یک قطعه در این پمپ خلأ در صورت ساخت نادرست می‌تواند منجر به نقص در سیستم کمک ترمز خودرو شود. در نتیجه این نقص، چراغ هشدار خودرو روشن شده، پیغام هشدار و صدای هشدار فعال می‌شود و می‌تواند به توقف ناگهانی کمک ترمز منجر شود. این امر می‌تواند خطر تصادف را افزایش دهد. نمایندگی‌های تویوتا و لکسوس بدون دریافت هیچ هزینه‌ای برای تمام خودروهای مشمول این فراخوان پمپ خلأ را با نسخه‌های جدید جایگزین خواهند کرد. به تمام مالکان خودروهای مشمول این فراخوان اواخر ماه مه از طریق ایمیل اطلاع‌رسانی می‌شود.