در مجموع ۹ هزار و ۱۰۰ نفر در این دو کارخانه مشغول کار هستند که ممکن است با رواج خودروهای برقی و محدود شدن خودروهای درون‌سوز موقعیت شغلی خود را از دست بدهند. آئودی تاسیساتی برای تولید باتری‌ها و سایر تجهیزات خودروهای برقی آئودی در بروکسل احداث کرده است و تولید «ای‌ترون» تمام برقی نیز در همان کارخانه صورت می‌گیرد. به گفته روپرت استادلر، مدیر ارشد آئودی مساله فضای کار هم در این تصمیم‌گیری موثر خواهد بود، چرا که در آلمان این مساله پیچیده‌تر است. او وعده داد ظرف مدت یک یا دو سال آینده تصمیم نهایی آئودی در این مورد اعلام شود.