طی روزهای گذشته خودروسازان آلمانی و آمریکایی هم به وضع تعرفه‌های جدید گمرکی از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا اعتراض کرده‌اند و خواستار آن شدند که شرکای تجاری آمریکا مشمول این تعرفه‌ها نشوند. وزیر اقتصاد کره جنوبی اعلام کرد:«از تمام راه‌های ممکن برای پاسخگویی به اقدام ترامپ استفاده خواهد کرد.» پیش‌تر مقامات کره جنوبی اعلام کرده بودند وضع تعرفه‌های جدید مذاکرات تجارت آزاد دوجانبه میان آمریکا و این کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. هیوندایی در سال گذشته عملکرد قابل‌قبولی در آمریکا نداشت و بخش عمده‌ای از بازار خود را از دست داد، وضع تعرفه‌های جدید جبران این وضعیت را مشکل‌تر خواهد کرد.